ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ


Μετατροπή Νο1

Invicta 800 turbo 6682-44 18 KW

Μετατροπή Νο2

Salgueda AERO 800 E860 18 KW

Μετατροπή Νο3

Invicta 800 turbo 6682-44 18 KW

Μετατροπή Νο4

Invicta Insert 6671-44 700 Turbo 14KW

Μετατροπή Νο5

Νordica 80 Ιnserto Crystal 9KW

Μετατροπή Νο6

Invicta 6660-14 .600 turbo 8kw

Μετατροπή Νο7

La Nordica 70 Crystal Ventilato 9 kw

Μετατροπή Νο8

SALGUEDA 800 AERO 18 KW

Μετατροπή Νο9

INVICTA 6675-44 700 TURBO ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ 14 ΚW

Μετατροπή Νο10

FERLUX 14 KW